Meteoritnedslag i Tjeljabinsk 2013-02-15

På morgonen kom en meteorit in över Ryssland och exploderade över Tjeljabinsk. Enl. ryska myndigheter var den på 10 ton, men när man ser vad den åstadkom, så låter ESAs (European Space Organisation) troligare. Där säger man att den på mellan 7000 -10000 ton och var 17 m bred. Den hade en sprängverkan på 500 kiloton TNT, vilket är 30 ggr Hiroshima och den exploderade 15-20 km över markytan. Det finns filmer, som visar nedslagsplatsen och där finns en stor och djup grop, som är cirka 500 m i diameter. Ingen människa dödades såvitt man vet, men c:a 1200 skadades mer eller mindre allvarligt.

Här följer adresserna till 2 filmer på Youtube, som visar vad som hände på olika platser:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A6aiWY5s4Pw

Lämna en kommentar