FRG BORÅS

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun!

En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse.

I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till.

Är du en av dem?

Då kanske du skulle passa i FRG – en frivillig resursgrupp.

Frivilliga resursgruppen i Borås består idag av ca 40 deltagare med olika bakgrund och kunskaper i bagaget. I Borås har Resursgruppen avtal med Borås Stad och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sedan 2007. FRG:s uppgift är att stötta kommunen och Räddningstjänsten när de egna resurserna inte räcker till vid t.ex.

 • Extrema väderförhållanden
 • Långvarigt elbortfall
 • Stort akut informationsbehov hos allmänheten
 • Olyckor med långvariga konsekvenser

I Borås kan vi erbjuda stöttning inom följande områden:

FRG LOGISTIK

 • ·   Transport
 • ·   Evakuering
 • ·   Distribution

FRG REKOGNOCERA

 • ·   Framkomlighet
 • ·   Störningar
 • ·   Nedrasade ledningar
 • ·   Vattenläge vid översvämningar

FRG STABSSTÖD

 • ·      Stöd till uppdragsgivaren
 • ·      Administration

FRG SAMBAND

 • ·   Sambandsstöd

FRG KRISINFO

 • ·      Stödja kommunen (bemanna infopunkter t.ex.)
 • ·      Distribution (flygblad t.ex.)
 • ·      30-minuters guiden (för mottagning av hjälpsökande och frivilliga)

Är du intresserad av att bli en av oss?
Kontakta
FRG-ansvarig: Jens Lindblad på mobil 0706-54 12 96 eller jens@djungeln.se

FRG-ansv administratör: Susanne De Paul, 0735-93 13 16, susannedepaul@gmail.com