Jens Lindblad
FRG-ansvarig
E-post:
Uppdrag: 72h informatör (F), FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), Ledamot (F), Ordförande (F)
Susanne De Paul
FRG-ansvarig
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Instruktör 2:6 (F), Registeransvarig (F), Spelledare Blackout (F)