Karta Otillgänglig

Föredrag Grov organiserad brottslighet


Datum/tid
9 december 2021
19:00 - 21:00

Plats
Kommunhuset - Kinnaborgssalen

Beskrivning

föredragshållare Rickard Silva, Marks Kommuns Skydds- och säkerhetsavd