Karta Otillgänglig

Totalförsvarsinformation


Datum/tid
11 oktober 2021
19:00 - 21:00

Plats
Kommunhuset - Kinnaborgssalen

Beskrivning

Föredragshållare Erik Alvius

Kaffe/The och frukt serveras