Frivilliga resursgrupperna – FRG

Frivillig ResursGrupp som kan bli inkallad av kommunen när deras egna resurser inte räcker till vid krislägen, extraordinära händelser.

FRG kan bli inkallade av kommunledningen när det har skett en extraordinär händelse.

Exempel:

Skapa infopunkt där allmänheten kan få information.

Evakuering.

Praktiska uppgifter som att bygga barriär vid översvämning.

Bemanna kommunens upplysningscentral

Hjälpa till vid tillfällig inkvartering

Tillagning, transport och servering av mat

Bemanna larmpunkter, räddningstjänstfordon´s radio, då ordinarielarmvägar är ur funktion

Fungera som sambandsstöd

Krisstöd/samtalsstöd/medmänniska vid psykosociala påfrestningar

Bemanna avspärrningar

Mottagning och organisering av andra spontant tillströmande frivilliga

 

WP_20130907_003

Så här kan en ledningsplats se ut

WP_20130906_004

Här får vi MSB´s PU-container levererad av SÄRF

WP_20130907_004

Närbild radioplatsen på yttre ledningsplats.

På bilden syns våran egna analoga radio och en RAKEL radio