Krisberedskapsveckan (28/5-3/6)

Sista veckan i maj hände det mycket såväl runt om i Sverige som här i Linköping. MSB skickade ut ett tryckt informationsmaterial ”Om krisen eller kriget kommer” till samtliga hushåll i landet och Civilförsvarsföreningen och FRG visade bredden i vår verksamhet på två sätt.

  • Dels ordnade vi ”drop-in” på temat krisberedskap för allmänheten måndag – onsdag i Medborgarskolans lokal.
  • Dessutom informerade vi tillsammans med kommunen allmänheten på Stora Torget den 30/5. Då visade vi upp oss med tält och terrängbil, demonstrerade reservelverk och nödvattenhantering mm. Via FRGs deltagande fanns även möjlighet för andra FFO (Frivilliga FörsvarsOrganisationer) att visa upp sig eftersom FRG är öppet för medlemmar från Sveriges 18 FFO och både Friviliiga Radioorganisationen och Lottakåren utnyttjade detta tillfälle! I samband med torgaktiviteten fick FRG in flera intresseanmälningar till nästa grundutbildning!

 

Ny styrelse vald på Föreningsstämman den 22/3

Se länken Styrelsen

 

Ny grundutbildning till FRG (Frivilliga ResursGruppen)

Se FRG-sidan

 

Vad ska vi satsa på?

Inriktningen styrs till en del av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben:

  • våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang)
  • våra instruktörer (som sedan några år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort)
  • samt som utbildningsansvarig och värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen (som rekryterar bland de 18 frivilliga försvarsorganisationerna). Vi startade en grundutbildning i april och planerar att starta en till höst. Återkom om du också vill gå med i den Frivilliga Resursgruppen för att göra Linköping tryggare. Se mer information genom att klicka på FRG-länken (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Efter en lång tid av nedrustning av det civila försvaret ser vi nu ett ökat intresse och en upprustning är på gång. Nu talas det om mer pengar till totalförsvaret, satsningar på frivilligorganisationer, inventeringar av skyddsrum, utbildningar i hemskydd, satsningar på cybersäkerhet, informationskampanjer till allmänheten (t.ex under krisberedskapsveckan)  mm så vi kan räkna med att få spela en viktigare roll framöver.

Ett stort tack till er säkerhetsmedvetna som på olika sätt hjälper till att skapa ett robustare samhälle!

 

Kommande händelser (se även Kalender till vänster)

  • 2018-06-11    FRG grundutbildning, avslutning & ”examen”
  • 2018-06-25    Styrelsemöte

 

Rapporter från föreningsstämman och styrelsemöten

Se länken Styrelsen här intill

 

Sedan sist

Eftersom det händer så ooootroligt mycket i föreningen (nåja), så har vi flyttat ”loggen” till egen sida (se länken Sedan sist här intill).

 

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen. Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

 

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

 

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör). Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Styrelsen genom Martin Blomberg Ordförande, Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör