God fortsättning!

Ännu ett årsskifte är avklarat och att skriva 2018 känns inte längre ovant. Styrelsen har haft årets första möten och planering är i full gång inför:

  • start av ny grundutbildning till FRG (inbjudan till informationsmöte hos kommunen kommer snart)
  • sportlovsaktivitet i det permanenta Hitta Vilse-spåret intill Valla-backarna (måndag och tisdag i vecka 8)
  • årsmöte d.v.s. föreningsstämma som kommer hållas torsdagen den 22 mars

Senare kommer vi planera för aktiviteter under krisberedskapsveckan (28/5 – 1/6)

Sportlovsaktiviteter i Valla

Måndagen den 19 och tisdagen den 20 februari kl 9.30 – 13.00 kommer instruktörer och andra från föreningen att finnas till hands för att hjälpa inbjudna barn från olika förskolor och fritids i Linköping att gå det permanenta Hitta Vilse-spåret som ligger i skogen ovanför Vallabackarna. Där kan målgruppen (mindre barn) och även vuxna lära sig om hur man bör bete sig om man skulle råka gå vilse. Föreningsmedlemmar är naturligtvis också välkomna att hälsa på. Vi kommer se till att grillarna är tända så att ni kan grilla korv och äta medhavd matsäck. Kanske passa på att åka pulka (det ser ut att komma mer snö)…

 

Uppskattad föreläsning om informations- och cybersäkerhet

Den 13 december höll Carolina Angelis från Yobany en mycket intressant föreläsning om modernt spioneri på Flygvapenmuseum i Malmslätt. Föreläsningen som sponsrades av Civilförsvarsförbundet var öppen, framförallt för medlemmar i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Uppslutningen var stor och de hundratalet närvarande fick lära sig mycket om risker med all modern teknik som vi alla är så vana vid (bl.a. WiFi och Bluetooth) men även hur underrättelsepersonal går till väga och ibland arbetar väldigt långsiktigt för att snärja till synes ointressanta personer för att komma över känslig information. Kan man lita på ”vänners vänner” i sociala nätverk? Bli inte paranoid men var framförallt MEDVETEN om risker, aktivera lämpliga skydd och rapportera även oskyldiga saker (till organisationens säkerhetsavdelning), eftersom det då blir lättare att upptäcka intrångs- och kartläggningsmönster.

Medlemsträff med förtäring

Tisdagen den 21 november träffades ett antal glada medlemmar för umgänge och förtäring. Med anledning av förbundets 80-årsjubileum gjorde vi även en del historiska tillbakablickar. Bland besökarna kan nämnas förbundets utbildningschef Jan Alsander. Tack till alla som hjälpte till med arrangemanget!

Avslutning av årets FRG-grundutbildning

Torsdagen den 9 november träffades nästan samtliga av årets deltagare i Stadshuset för sitt sista utbildningsmöte som även inkluderade förtäring, utbildningsbevis och lite avtalsskrivande. Det innebär att Linköpings kommun nu är ännu lite bättre rustad ifall det skulle inträffa någon större eller utdragen händelse där kommunens egna krisresurser inte räcker till. Vi säger TACK och och önskar våra nya resurser! LYCKA TILL (vi hoppas att kunskaperna inte ska behövas i skarpt läge)!

Kommande händelser (se även Kalender till vänster)

  • 2018-02-19–20 Sportlovsaktivitet i Hitta Vilse-spåret intill Valla-backarna
  • 2018-03-22    Föreningsstämma/årsmöte, inbjudan skickas ut under februari

Kort rapport från Förbundsstämman

Många var av förklarliga skäl bekymrade över läget och diskussionerna blev långa och intensiva. Det ursprungliga förslaget om förbundsavgift röstades ner, en kompromiss som inte skulle räcka resulterade i ajournering men efter viss dramatik kunde en ny kompromiss som skulle ge bättre ekonomi beslutas och en ny styrelse utses.

Kort rapport från Föreningsmöte

Den 28/9 kom en liten men tapper skara för att lyssna på och diskutera de nya förslag (propositioner från förbundet och motioner från föreningarna) som vi behöver ta ställning till inför den centrala förbundsstämman i Stockholm 14-15 oktober, dit Linköpingsföreningen skickar en av fem representanter från länet. En stor och delvis kontroversiell punkt gällde förbundets förslag att uttaxera 100 kr per medlem. Många motioner är kritiska till förslaget. Det finns även andra motioner. Stämmohandlingar finns sedan en tid att läsa på http://www.civil.se/medlemmar/forbundsstamma/

Studiebesök

Onsdagen den 13 september besökte ett gäng från föreningen och FRG Östergötlands Kontrollcentral i Norrköping. Det är en av luftfartsverkets anläggningar och utövar integrerad civil/militär flygtrafikledningstjänst. Efter lite information besökte vi radarcentralen och tornet. Vi tackar Lilian för ett mycket intressant besök!

In memoriam

Vår mångårige vän, styrelsekollega, självskyddsinstruktör, FRG-ansvarige tillika trubadur och allkonstnär Rune Källklint har lämnat oss. Hans långa gärning i föreningen kan inte nog överskattas. Våra tankar går till hans anhöriga.

Syfte

Vad är föreningen till för !? Det övergripande målet är naturligtvis att göra såväl våra medlemmar som samhället tryggare och robustare och gärna ha trevligt under tiden! Vi gör det

  • genom instruktörernas kurser (gratiskurser som ”72 timmar” och t.ex ”Första Hjälpen med HLR” eller betalkurser som t.ex ”Hitta Vilse” för pedagoger och ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” för företag)
  • genom förbundets ansvar att utbilda och utveckla FRG
  • samt tillsammans med er i form av olika medlemsaktiviteter.

 

Rapporter från föreningsstämman och styrelsemöten

Se länken Styrelsen (till vänster)

Sedan sist

Eftersom det händer så ooootroligt mycket i föreningen (nåja), så har vi flyttat ”loggen” till egen sida (se länken Sedan sist till vänster).

Föreningen firar 80 år

Föreningen fyller 80 år i år och det vill vi uppmärksamma. Bakgrunden till att förbundet bildades, hur vi verkat för ett säkrare samhälle, hur hotbild och medlemsantal förändrats över tiden. Det vore trevligt om vi kan få lite hjälp av några att förbereda något (tillbakablickar, nulägesanalys, hot och möjligheter, medlemsträffar och gärna någon sorts jubileumsfirande)! Några av er har varit medlemmar i flera decennier och vi vill gärna höra och dokumentera era minnen och erfarenheter.

Vad mer ska vi satsa på?

Inriktningen styrs av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben: våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang), våra instruktörer (som i år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort) samt som värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen som startat en ny grundutbildning i år (första på flera år).

FRG

Det har gått några år sedan vi hade en grundutbildning senast men efter informationsmötet i Stadshuset i våras hade vi ett 20-tal intresserade och startade därför en ny grundutbildning med avslutning den 9 november. Vi kommer starta en till grundutbildning 2018 (preliminärt i slutet av januari). Återkom om du också vill gå med i den Frivilliga Resursgruppen för att göra Linköping tryggare.

Se mer information om Linköpings Frivilliga Resursgrupp genom att klicka på FRG-länken till vänster (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/). Ett stort tack till er som ställer upp när kommunen kallar!

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen. Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör). Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil MVH Styrelsen genom Martin Blomberg Ordförande, Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör