Sommar, sommar, sommar

Ja, årets värme, hetta, skogsbränder och regn har nog diskuterats av de flesta av oss denna sommar. Just nu verkar läget mera normalt igen.

Sedan sist

har kommunen fått ny FRG-ansvarig (undertecknad) som ska ansvara för den Frivilliga ResursGruppen i Linköping och vi tackar Rune som med med stor entusiasm var med i starten för ca 10 år sedan och skött det fram till nu och även varit med och utbildat närmare 100 personer!

FRG består av frivilliga som genomgått en anpassad utbildning för att kunna hjälpa kommunen vid särskilda behov. I Sala har man t.ex använt FRG i samband med den stora skogsbranden där (och hade den och behovet av evakueringar dragit ut på tiden skulle det kanske blivit aktuellt för oss att hjälpa till och för att avlasta dem. Nu har situationen tack och lov förbättrats avsevärt, så något behov att låna in FRG från andra kommuner är i skrivande stund inte aktuellt). Här i Linköping planerar jag just nu för höstens aktiviteter. Även om vi turligt nog sluppit från naturkatastrofer och större olyckor de senaste åren gäller det att vi ändå träffas, övar och håller oss uppdaterade, så att vi är redo att hjälpa till om behov skulle uppstå! Låter detta intressant kan du läsa mer om FRG här. Vi behöver bli fler!

I våras flyttade vi från kansliet och håller tills vidare till i ”Berget”. Lokalerna är inte riktigt iordningsställda men är helt OK för FRG-möten.

 

Medlemsträff och -utbildning

Inbjudan för medlemmar till information ”72 timmar”
Målen med informationen är att under ca en timme ge:
  • Ökad kunskap om kommunens krisberedskap.
  • Stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.

Plats: Naturcentrum (Lasarettsgatan 1, Trädgårdsföreningen)

Tid: Preliminärt torsdagen den 2014-08-28 kl 18.30 och ytterligare ett tillfälle. Definitiva tider meddelas snarast och då kompletterar vi med anmälningsinformation!

Informationen är gratis och föreningen bjuder på fika!

Vi behöver minst 15 anmälda (per tillfälle) för att informationsträffen ska bli av.

Ni som INTE är medlemmar

men vill förbättra er krisberedskap kan göra en intresseanmälan till ”72 timmar” för en grupp om minst 12 deltagare på http://www.civil.se/72-timmar/ så kommer någon av våra instruktörer ut till er lokal (t.ex gymnasieklass, studentkorridor, föräldragrupp/BVC, eller liknande) alldeles gratis!
Naturligtvis får ni jättegärna BLI medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

 

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Webbredaktör tillika Kassör).

MVH Martin Blomberg
Webbredaktör, Kassör, Instruktör, FRG-ansvarig