Rapport från föreningsstämman

Torsdagen den 17 mars hölls föreningsstämma på Naturcentrum i Trädgårdsföreningen.

Stämman inleddes med ett intressant föredrag av Mimmi och Jenny som är av två av polisens hundförare. Det avslutades med att de hämtade in hunden Quick som under några minuter fick visa prov på spårning. Se bilder på föreningens Facebook-sida

Därefter började formalia. Rune var sjuk så Martin fick hålla i klubban.Viktiga beslut från stämman var framförallt att

  • den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet
  • Leif Tollén valdes till ny ordförande efter Rune
  • Johanna Fransson valdes in som ny styrelsemedlem. Varmt välkommen, Johanna!
  • Johan Linder valdes till ny revisor efter Åke (jämte Bengt som kvarstår). Varmt välkommen, Johan!
  • Medlemsavgiften (fr.o.m. 2017) höjdes till 100 kr för enskilda och 120 kr för familjemedlemskap

Tack till alla er som i olika former hjälpt till under 2015!

Succé för Hitta Vilse-aktiviteterna i Valla under sportlovet

Måndag till och med onsdag under vecka 8 gick ca 500 sportlovslediga barn (med sina pedagoger) det nya Hitta Vilse-spår som invigdes i Vallaskogen förra året. Teori och praktik varvades på ett lättsamt sätt för att barnen ska veta vad de bör göra om de går vilse. Både Corren och SVT var där. Läs mer på föreningens facebook-sida.

Stort tack till Carina, Leif, Birgitta, Lennart och Martin samt våra samarbetspartners: Friluftsmuseet Gamla Linköping, Naturcentrum, Lejonfastigheter och Säkerhetsavdelningen samt slutligen till Räddningstjänsten, Bixia och Tekniska Verken som bjöd på coola reflexband .

Vad ska vi satsa på under 2016 ?

Inriktningen styrs av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben: våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang), våra instruktörer (som tills vidare har få uppdrag i väntan på nya utbildningsdirektiv) samt FRG - den Frivilliga resursgruppen (som arbetar för att starta en ny grundutbildning i vår).

Nästa år fyller föreningen 80 år och inför det vore det trevligt om vi kan börja förbereda olika aktiviteter (tillbakablickar, nulägesanalys, hot och möjligheter, medlemsträffar och gärna någon sorts jubileumsfirande)!

FRG

Den Frivilliga ResursGruppen har som mål att med kort varsel kunna ställa upp vid större och/eller utdragna situationer där samhällets vanliga resurser inte räcker till. Om det låter intressant kan du läsa mer här, vill Du göra skillnad kan Du kontakta undertecknad!

Efter Stadsfest och invallningsövning blickar vi framåt till nästa utbildningsomgång (grundkurs). Just nu ser det dock lite osäkert ut att vi kommer kunna genomföra en utbildning innan sommaren men vi jobbar vidare (det är en inte helt enkel process med kommunen, räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet och indirekt MSB dvs myndigheten för samhällsskydd och beredskap inblandade)…

Se bilder på FRGs Facebook-sida!

Ett stort tack till er som ställer upp när kommunen kallar!

Kommande händelser

  • 2016-04-13          Styrelsemöte
  • 2016-04-14          Distriktsstämma (årsmöte för Östergötlands Civilförsvarsförbund)

Sedan sist

  • 2016-02-22–24   Sportlovsaktiviteter för ca 500 barn i Vallaskogens nya Hitta Vilse-stig. Succé!!
  • 2016-03-17          Årsmöte (föreningsstämma)
  • 2016-03-21          Distriktsmöte (styrelserepresentanter för de olika lokalföreningarna i Östergötland).

Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen.

Vill du hjälpa styrelsen ?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Bli medlem ?

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle. Då får ni också ett välkomstpaket samt tidningen Civil hem i brevlådan några gånger om året.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och undertecknad).

Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Martin Blomberg
Webbredaktör, Kassör, FRG-ansvarig, Instruktör