Aktiviteter i vår

På det första styrelsemötet för den nyvalda styrelsen diskuterade vi vad föreningen är till för och det övergripande målet är naturligtvis att göra såväl våra medlemmar som samhället tryggare och robustare och gärna ha trevligt under tiden! Vi gör det

 • genom instruktörernas kurser (gratiskurser som ”72 timmar” och t.ex ”Första Hjälpen med HLR” eller betalkurser som t.ex ”Hitta Vilse” för pedagoger och ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” för företag)
 • genom förbundets ansvar att utbilda och utveckla FRG
 • samt tillsammans med er i form av olika medlemsaktiviteter.

När det gäller medlemsaktiviteter så bestämde vi oss för två som vi satt datum på samt en till som kommer ske med kort varsel:

 • 2017-05-13    ”Radiodag” med korvgrillning i Tinnerö (övning i radiosamband, t.ex upprättande av reservkommunikation)
 • 2017-05-30    Naturvandring i Kärna mosse (känd bl.a. för fina orkidéer)

Naturvårdsbränning är en annan mycket intressant aktivitet som Anders Berglund arbetar med på uppdrag av Länsstyrelsen. Det handlar om att ”starta skogsbrand” under kontrollerade former. Som ni förstår är detta väldigt reglerat och kan endast utföras om/när väder och andra förutsättningar är de rätta (under maj månad). Efter anmälan blir ni i så fall kallade med mycket kort varsel till aktuell plats.

Mer information om ovanstående aktiviteter och informationsmöte inför start av ny FRG-grundutbildning kommer skickas ut snart.

Rapport från föreningsstämman

Den 9 mars höll föreningen sin årliga stämma, den här gången i Räddningstjänstens lokaler i Lambohov. Församlingen fick först lyssna på en mycket intressant föreläsning av Nicklas Jansson, årets livräddare och årets östgöte 2016 som berättade om olyckan utanför Nyköping förra sommaren och vad man kan tänka på om man hamnar i en sådan situation. Nicklas ingripande räddade livet på lastbilschauffören Bengt Elgander. Därefter höll Lennart Karlsson en uppskattad rundvandring på stationen.

Värt att notera från stämman är

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Lilian och Johanna lämnar styrelsen
 • Martin Blomberg valdes till ny ordförande efter Leif som i stället tar över som sekreterare (efter Lilian)
 • Till kassör (efter Martin) valdes Fredrik Topplund, ny ordinarie ledamot
 • Vidare valdes Ulrica Matz och Anders Berglund in som nya, ordinarie ledamöter
 • Ersättare är Rune Källklint, Lennart Karlsson och Birgit Nilsson
 • Revisorer är även fortsättningsvis Bengt Andersson och Johan Linder
 • Någon valberedning kunde inte vaskas fram så stämman uppdrog åt den nya styrelsen att söka nya kandidater
 • Medlemsavgiften höjs nästa år från 85 till 100 kr för enskilda samt från 100 till 120 kr för familjemedlemskap

Föreningen firar 80 år

Föreningen fyller 80 år i år och det vill vi uppmärksamma. Bakgrunden till att förbundet bildades, hur vi verkat för ett säkrare samhälle, hur hotbild och medlemsantal förändrats över tiden. Det vore trevligt om vi kan få lite hjälp av några att förbereda något (tillbakablickar, nulägesanalys, hot och möjligheter, medlemsträffar och gärna någon sorts jubileumsfirande)!

Några av er har varit medlemmar i flera decennier och vi vill gärna höra och dokumentera era minnen och erfarenheter.

Vad mer ska vi satsa på?

Inriktningen styrs av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben: våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang), våra instruktörer (som i år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort) samt FRG - den Frivilliga resursgruppen (som arbetar för att starta en ny grundutbildning i vår).

FRG

Se mer information om Linköpings Frivilliga Resursgrupp genom att klicka på FRG-länken till vänster (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Ett stort tack till er som ställer upp när kommunen kallar!

Kommande händelser

 • 2017-05-03    Styrelsemöte
 • 2017-05-08–14  ”Krisberedskapsveckan” (MSBs kampanj tillsammans med Sveriges kommuner)
 • 2017-05-13    ”Radiodag” med korvgrillning i Tinnerö (övning i radiosamband, t.ex upprättande av reservkommunikation)
  samt deltagande på invigning av Valla naturreservat (start i Gamla Linköping)
 • 2017-05-29    FRG-träff, Repetition i HLR
 • 2017-05-30    Naturvandring med guide i Kärna mosse
 • 2017-09-19    Äldredagen (plats meddelas senare)

Sedan sist

 • 2016-11-22    Medlemsträff i Berget
 • 2016-01-24    FRG-träff
 • 2017-02-11    Linköpings Kommuns Krisinformationsdag på Stora Torget kl 12-16
 • 2017-02-15    Regional kriskonferens med Länsstyrelsen
 • 2017-02-16    Styrelsemöte
 • 2017-02-22    Distriktsmöte (för länets föreningar) i Berget
 • 2017-02-28    Vi presenterar oss för Röda Korset
 • 2017-03-02    72 timmar & ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” hos Medborgarskolan Mjärdevi
 • 2017-03-06    FRG-träff, 30-minutersmetoden
 • 2017-03-09    Föreningsstämma hos Räddningstjänsten RTÖG Lambohov
 • 2017-03-20    Styrelsemöte
 • 2017-04-06    72 timmar & ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” hos Medborgarskolan Mjärdevi (fullbokat)
 • 2017-04-11    Distriktsstämma (för utsedda representanter från länets Civilförsvarsföreningar)
 • 2017-04-20    FRG-träff, Repetition i Första hjälpen

Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och undertecknad).

Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Martin Blomberg
Webbredaktör, Kassör, FRG-ansvarig, Instruktör