Aktiviteter

På det första styrelsemötet för den nyvalda styrelsen diskuterade vi vad föreningen är till för och det övergripande målet är naturligtvis att göra såväl våra medlemmar som samhället tryggare och robustare och gärna ha trevligt under tiden! Vi gör det

 • genom instruktörernas kurser (gratiskurser som ”72 timmar” och t.ex ”Första Hjälpen med HLR” eller betalkurser som t.ex ”Hitta Vilse” för pedagoger och ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” för företag)
 • genom förbundets ansvar att utbilda och utveckla FRG
 • samt tillsammans med er i form av olika medlemsaktiviteter.

Krisberedskapsveckan är nu över och det bjöds på frukostseminarier (tisdag – torsdag), informationskampanj på Stora Torget (fredag), samt deltagande i invigningen av Vallaskogens utvidgade naturreservat och radiodag med korvgrillning i Tinnerö (båda de sistnämnda på lördagen 13/5).

Tack till er som hjälpte till och till er som kom!

De medlemsaktiviteter som återstår innan sommaren är:

 • 2017-05-30    Naturvandring i Kärna mosse (känd bl.a. för fina orkidéer). Samling vid norra parkeringen kl 1800 (i det tidigare medlemsutskicket stod det södra parkeringen, vilket alltså nu är ändrat!)
 • Naturvårdsbränning är en mycket intressant aktivitet som Anders Berglund arbetar med på uppdrag av Länsstyrelsen. Det handlar om att ”starta skogsbrand” under kontrollerade former. Som ni förstår är detta väldigt reglerat och kan endast utföras om/när väder och andra förutsättningar är de rätta (under maj månad). Efter intresseanmälan direkt till Anders blir ni i så fall kallade med kort varsel till aktuell plats.

Rapport från föreningsstämman

Se länken Styrelsen (till vänster)

Föreningen firar 80 år

Föreningen fyller 80 år i år och det vill vi uppmärksamma. Bakgrunden till att förbundet bildades, hur vi verkat för ett säkrare samhälle, hur hotbild och medlemsantal förändrats över tiden. Det vore trevligt om vi kan få lite hjälp av några att förbereda något (tillbakablickar, nulägesanalys, hot och möjligheter, medlemsträffar och gärna någon sorts jubileumsfirande)!

Några av er har varit medlemmar i flera decennier och vi vill gärna höra och dokumentera era minnen och erfarenheter.

Vad mer ska vi satsa på?

Inriktningen styrs av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben: våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang), våra instruktörer (som i år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort) samt som värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen som startat en ny grundutbildning i vår (första på flera år).

FRG

Onsdagen den 26/4 hölls ett informationsmöte i Stadshuset och vi har under våren fått tillräckligt många intresserade och har därför startat en ny grundutbildning. Vi bestämde oss för att träffas på torsdagskvällar innan sommaren. Hur det bli i höst får vi ta ställning till senare. Återkom snarast om du också vill gå med i FRG!

Se mer information om Linköpings Frivilliga Resursgrupp genom att klicka på FRG-länken till vänster (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Ett stort tack till er som ställer upp när kommunen kallar!

Kommande händelser

 • 2017-05-18    FRG-utbildning (grundkurs 2017) med brandkunskap på RTÖGs övningsanläggning
 • 2017-05-29    FRG-träff, Repetition i HLR
 • 2017-05-30    Naturvandring med guide i Kärna mosse
 • 2017-09-16    Öppet hus på RTÖG (Räddningstjänstens) station i Lambohov
 • 2017-09-19    Äldredagen på Linköping Konsert & Kongress

Sedan sist

 • 2016-11-22    Medlemsträff i Berget
 • 2016-01-24    FRG-träff
 • 2017-02-11    Linköpings Kommuns Krisinformationsdag på Stora Torget kl 12-16
 • 2017-02-15    Regional kriskonferens med Länsstyrelsen
 • 2017-02-16    Styrelsemöte
 • 2017-02-22    Distriktsmöte (för länets föreningar) i Berget
 • 2017-02-28    Vi presenterar oss för Röda Korset
 • 2017-03-02    72 timmar & ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” hos Medborgarskolan Mjärdevi
 • 2017-03-06    FRG-träff, 30-minutersmetoden
 • 2017-03-09    Föreningsstämma hos Räddningstjänsten RTÖG Lambohov
 • 2017-03-20    Styrelsemöte
 • 2017-04-06    72 timmar & ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” hos Medborgarskolan Mjärdevi (fullbokat)
 • 2017-04-11    Distriktsstämma (för utsedda representanter från länets Civilförsvarsföreningar)
 • 2017-04-20    FRG-träff, Repetition i Första hjälpen
 • 2017-04-26    Informationsmöte i Stadshuset inför ny FRG-grundutbildning
 • 2017-05-03    Styrelsemöte
 • 2017-05-08–14  ”Krisberedskapsveckan” (MSBs kampanj tillsammans med Sveriges kommuner)
 • 2017-05-09–11  Kommunen bjuder på frukostföreläsningar med säkerhetsteman
 • 2017-05-11    FRG grundutbildning, första träffen (Berget)
 • 2017-05-12    Vi visar upp oss på Stora Torget kl 14-16
 • 2017-05-13    kl 11-13 deltagande på invigning av Valla naturreservat på förmiddagen (start i Gamla Linköping)
 • 2017-05-13    kl 14-16 ”Radiodag” med korvgrillning vid Fröberget i Tinnerö på eftermiddagen

Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör).

Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Styrelsen genom Martin Blomberg
Ordförande, Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör