Lägesrapport

 

Vid föreningsstämman den 2 april fick alla i styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 och samtliga är omvalda, dvs styrelsen är oförändrad. Ny i valberedningen är June Brandenholt. Välkommen säger vi till henne!

Vi har nu flyttat från kansliet och får tills vidare hålla till i ”Berget”. Lokalerna där är inte iordningsställda för oss ännu och vi får se hur bra de kommer fungera om ett tag. Till att börja med kommer vi fokusera på att bedriva vår FRG-verksamhet där men naturligtvis behöver vi ha ändamålsenliga lokaler för medlemsaktiviteter och kursverksamhet också!

Stort tack till de medlemmar från FRG Vårdsnäs som hjälpte till vid flytten!

 

ERA synpunkter är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Webbredaktör tillika Kassör).

MVH Martin Blomberg
Webbredaktör, Kassör, Instruktör