Kort rapport från höstens första styrelsemöte.

Nu är styrelsen på plats igen och vi planerar för lite medlemsaktiviteter; dels ett studiebesök i oktober (förslag finns på tre olika datum), dels den traditionella ”julfesten” i november. Innan dess kommer FRG-utbildningen börja igen, FRG kommer även deltaga med en liten styrka på Linköpings Stadsfest. Representanter kommer närvara på Räddningstjänstens Öppet Hus (i Lambohov) samt på Äldredagen. Vi kommer även bjuda in till ett föreningsmöte den 21/9 för att diskutera vad som är på gång inför Förbundsstämman (14-15 oktober i Stockholm). Se rubriken Kommande händelser nedan.

Syfte

Vad är föreningen till för !? Det övergripande målet är naturligtvis att göra såväl våra medlemmar som samhället tryggare och robustare och gärna ha trevligt under tiden! Vi gör det

 • genom instruktörernas kurser (gratiskurser som ”72 timmar” och t.ex ”Första Hjälpen med HLR” eller betalkurser som t.ex ”Hitta Vilse” för pedagoger och ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” för företag)
 • genom förbundets ansvar att utbilda och utveckla FRG
 • samt tillsammans med er i form av olika medlemsaktiviteter.

Krisberedskapsveckan är över och det bjöds på frukostseminarier (tisdag – torsdag), informationskampanj på Stora Torget (fredag), samt deltagande i invigningen av Vallaskogens utvidgade naturreservat och radiodag med korvgrillning i Tinnerö (båda de sistnämnda på lördagen 13/5).

Tack till er som hjälpte till och till er som kom!

Naturvårdsbränning är en mycket intressant aktivitet som Anders Berglund arbetar med på uppdrag av Länsstyrelsen. Det handlar om att ”starta skogsbrand” under kontrollerade former. Som ni förstår är detta väldigt reglerat och kan endast utföras om/när väder och andra förutsättningar är de rätta. Efter intresseanmälan direkt till Anders blir ni i så fall kallade med kort varsel till aktuell plats.

Rapport från föreningsstämman

Se länken Styrelsen (till vänster)

Kommande händelser

 • 2017-08-24    FRG-utbildningen fortsätter efter sommaruppehållet (se separat kallelse)
 • 2017-08-25    FRG bistår vid Linköpings Stadsfest
 • 2017-08-26    FRG bistår vid Linköpings Stadsfest
 • 2017-09-16    Öppet hus på RTÖG (Räddningstjänstens) station i Lambohov
 • 2017-09-19    Äldredagen på Linköping Konsert & Kongress
 • 2017-09-21    Nästa styrelsemöte OCH medlemsmöte för att diskutera föreningens hållning på Förbundsstämman i Stockholm
 • 2017-10-10    Alternativ 1 (tisdag) för studiebesök
 • 2017-10-14    Förbundsstämma i Stockholm
 • 2017-10-18    Alternativ 2 (onsdag) för studiebesök
 • 2017-10-26    Alternativ 3 (torsdag) för studiebesök
 • 2017-11-21    Medlemsträff/julfest

Sedan sist

Eftersom det händer så ooootroligt mycket i föreningen (nåja), så har vi flyttat ”loggen” till egen sida (se länken Sedan sist till vänster).

Föreningen firar 80 år

Föreningen fyller 80 år i år och det vill vi uppmärksamma. Bakgrunden till att förbundet bildades, hur vi verkat för ett säkrare samhälle, hur hotbild och medlemsantal förändrats över tiden. Det vore trevligt om vi kan få lite hjälp av några att förbereda något (tillbakablickar, nulägesanalys, hot och möjligheter, medlemsträffar och gärna någon sorts jubileumsfirande)!

Några av er har varit medlemmar i flera decennier och vi vill gärna höra och dokumentera era minnen och erfarenheter.

Vad mer ska vi satsa på?

Inriktningen styrs av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben: våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang), våra instruktörer (som i år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort) samt som värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen som startat en ny grundutbildning i vår (första på flera år).

FRG

Onsdagen den 26/4 hölls ett informationsmöte i Stadshuset och vi har under våren fått tillräckligt många intresserade och har därför startat en ny grundutbildning. Vi bestämde oss för att träffas på torsdagskvällar innan sommaren. Hur det bli i höst får vi ta ställning till senare. Återkom snarast om du också vill gå med i FRG!

Se mer information om Linköpings Frivilliga Resursgrupp genom att klicka på FRG-länken till vänster (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Ett stort tack till er som ställer upp när kommunen kallar!

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Föreningen saknar bl.a. valberedning. Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör).

Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Styrelsen genom Martin Blomberg
Ordförande, Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör