ambulans foto Let Ideas Compete flickr

Endast 18 kommuner har ambulans på plats inom tio minuter

Vid ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad för varje minut som går. Måste man då, som i Bjurholm, vänta i över 30 minuter på en ambulans får man hoppas att någon kan hjärt-lungräddning och att det finns en hjärtstartare i närheten.

Hjärt-Lungfonden har gjort en sammanställning över hur lång tid man måste vänta på ambulans i de olika kommunerna. Det som redovisas är mediantiden och skillnaderna är stora mellan kommunerna.

Mediantiden varierar från 7,4 minuter i Tranås till 30,3 minuter i Bjurholm. En skillnad på 23 minuter! Noterbart är att mediantiden har ökat i 118 kommuner sedan förra året.

Civilförsvarsförbundets rekommenderar därför alla att gå en utbildning i hjärt-lungräddning för att på bästa sätt ge sina medmänniskor en större chans att överleva ett plötsligt hjärtstopp.

Här finns hela listan över hur länge du får vänta på ambulansen

 

 Foto: Let Ideas Compete @ flickr