Kort rapport från extra föreningsstämman

”Äntligen!” skulle kanske Gert Fylking ha utropat om han var där…  ;-) Mötet avlöpte väl; ekonomin föredrogs och resultatet blev gott, revisorernas berättelse lästes upp och ekonomin kunde fastställas och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter den korta stämman höll Carina en krisberedskapsinformation.

Det verkar också som om vi äntligen kommer få en egen lokal igen efter att ha fått hålla till i berget under några år efter att förra lokalen i Ebbe park revs. Berget är en intressant plats men också väldigt otillgängligt så detta är goda nyheter. Mer information kommer…

 

Kort rapport från krisberedskapsveckan

Vecka 19 d.v.s. 6-12 maj pågick årets Krisberedskapsvecka då det som vanligt hände saker. Kommunen hade bett den frivilliga resursgruppen (FRG) att ta kontakt med och koordinera aktiviteter med de frivilliga försvarsorganisationer som verkar i kommunen. Civilförsvarsförbundet var naturligtvis med i år igen. Vi stod  på Stora Torget tillsammans med representanter från kommunen, Länsstyrelsen, FRG och andra frivilligorganisationer (Röda Korset, FRO och Bilkåren) såväl tisdagen den 7 maj som lördagen den 11 maj.

Under lördagen hände det extra mycket; vädret var fint, SOF-kårtegen (Studentorkesterfestivalens kortege) gick av stapeln, många människor var på stan (och i Länsstyrelsens tält var även den nye landshövdingen).

På onsdagen var vi även med och informerade på Medborgarkontoret i Skäggetorp.

Tack till er som kom dit och representerade, informerade och ställde frågor!

 

Felaktiga påminnelser om medlemsavgiften

Förbundet har börjat skicka ut påminnelse till de som ännu inte betalat sin medlemsavgift. Tydligen har det även skickats till en del av er som redan har betalat men i så fall kan ni helt enkelt strunta i påminnelsen…

 

Föreningsstämman, ny styrelse, extra föreningsstämma 14 maj

Mötet inleddes med att vår nye landshövding Carl Fredrik Graf talade om nyheter inom Totalförsvaret. Sedan blev det smörgåstårta och fika (kaffe/te och kakor) innan stämman började. Då en fullständig balansräkning inte kunde visas p.g.a. en ovanligt omfattande verksamhet med många transaktioner, lämnades ekonomirapport och ansvarsfrihet till senare (även om verksamheten gått med plus och revisorerna inte upptäckt några oegentligheter). Ny styrelse valdes. Se rubriken Styrelsen här intill.

Tisdagen den 14 maj kommer det hållas en extra stämma kl 1830. Separat kallelse har skickats ut till betalande medlemmar. Notera sista svarsdatum som är 2 maj.

Vad ska vi satsa på?

Inriktningen styrs till en del av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben:

  • våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang)
  • våra instruktörer (som sedan några år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort)
  • samt som utbildningsansvarig och värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen (som rekryterar bland de 18 frivilliga försvarsorganisationerna). Vi startade en grundutbildning i april och planerar att starta en till höst. Återkom om du också vill gå med i den Frivilliga Resursgruppen för att göra Linköping tryggare. Se mer information genom att klicka på FRG-länken (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Efter en lång tid av nedrustning av det civila försvaret ser vi nu ett ökat intresse och en upprustning är på gång. Nu talas det om mer pengar till totalförsvaret, satsningar på frivilligorganisationer, inventeringar av skyddsrum, utbildningar i hemskydd, satsningar på cybersäkerhet, informationskampanjer till allmänheten (t.ex under krisberedskapsveckan)  mm så vi kan räkna med att få spela en viktigare roll framöver.

Ett stort tack till er säkerhetsmedvetna som på olika sätt hjälper till att skapa ett robustare samhälle!

med tiden

Kommande händelser

  • 2019-våren    Träff och övning för FRG-resurser (under planering)

 

Rapporter från föreningsstämman och styrelsemöten

Se länken Styrelsen här intill

 

Sedan sist

Eftersom listan blir lång med tiden, så har vi flyttat ”loggen” till egen sida (se länken Sedan sist här intill).

 

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen. Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

 

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

 

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör). Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Styrelsen genom Martin Blomberg Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör