Vi har fått en ny lokal

Som vi berättat tidigare så kommer vi inte kunna vara kvar i berget men har nu flyttat in i Grenadjärgården (på garnisonsområdet). Denna lokal är mer tillgänglig vilket innebär att vi lättare kommer kunna hålla regelbundna träffar och utbildningar. Tack till er som hjälpte till med flytten den 14 juli! När det blivit lite bättre ordning så småningom kommer vi naturligtvis ha en inflyttningsfest (grillafton e.l.).

 

Ändringar i styrelsens sammansättning

Vid senaste styrelsemötet beslutades att Johan Linder tar över som Kassör och att Fredrik Topplund går in som extra revisor (utöver Bengt).

 

Kort rapport från krisberedskapsveckan

Vecka 19 d.v.s. 6-12 maj pågick årets Krisberedskapsvecka då det som vanligt hände saker. Kommunen hade bett den frivilliga resursgruppen (FRG) att ta kontakt med och koordinera aktiviteter med de frivilliga försvarsorganisationer som verkar i kommunen. Civilförsvarsförbundet var naturligtvis med i år igen. Vi stod  på Stora Torget tillsammans med representanter från kommunen, Länsstyrelsen, FRG och andra frivilligorganisationer (Röda Korset, FRO och Bilkåren) såväl tisdagen den 7 maj som lördagen den 11 maj.

Under lördagen hände det extra mycket; vädret var fint, SOF-kårtegen (Studentorkesterfestivalens kortege) gick av stapeln, många människor var på stan (och i Länsstyrelsens tält var även den nye landshövdingen).

På onsdagen var vi även med och informerade på Medborgarkontoret i Skäggetorp.

Tack till er som kom dit och representerade, informerade och ställde frågor!

 

Felaktiga påminnelser om medlemsavgiften

Förbundet har börjat skicka ut påminnelse till de som ännu inte betalat sin medlemsavgift. Tydligen har det även skickats till en del av er som redan har betalat men i så fall kan ni helt enkelt strunta i påminnelsen…

 

Vad ska vi satsa på?

Inriktningen styrs till en del av förbundet och beror på myndighetsbeslut och anslag från MSB. Föreningen vilar traditionellt på några olika ben:

 • våra medlemmar (dvs styrelsen och alla ni andra säkerhetsmedvetna medlemmar som betalar och bidrar till finansieringen och i många fall även ställer upp och hjälper till i olika sammanhang)
 • våra instruktörer (som sedan några år har färre uppdrag än vanligt beroende på nya direktiv där flera gratiskurser tagits bort)
 • samt som utbildningsansvarig och värd för FRG - den Frivilliga resursgruppen (som rekryterar bland de 18 frivilliga försvarsorganisationerna). Vi startade en grundutbildning i april och planerar att starta en till höst. Återkom om du också vill gå med i den Frivilliga Resursgruppen för att göra Linköping tryggare. Se mer information genom att klicka på FRG-länken (http://www.civil.se/ostergotland/linkoping/frg/).

Efter en lång tid av nedrustning av det civila försvaret ser vi nu ett ökat intresse och en upprustning är på gång. Nu talas det om mer pengar till totalförsvaret, satsningar på frivilligorganisationer, inventeringar av skyddsrum, utbildningar i hemskydd, satsningar på cybersäkerhet, informationskampanjer till allmänheten (t.ex under krisberedskapsveckan)  mm så vi kan räkna med att få spela en viktigare roll framöver.

Ett stort tack till er säkerhetsmedvetna som på olika sätt hjälper till att skapa ett robustare samhälle!

med tiden

Kommande händelser

 • 2019-08-06–09 Preliminärt: Professionell överlevnadskurs i skogarna utanför Linköping. Rabatt för medlemmar. Mer information kommer
 • 2019-08-14    Planeringsmöte inför Skogens dag (7/9)
 • 2019-08-17    Keep-it-loud, för ungdomar 15-25 (där bl.a. FRG kommer hjälpa till med första hjälpen)
 • 2019-08-21–25  Linköpings Stadsfest (där bl.a. FRG kommer hjälpa till med första hjälpen)
 • 2019-08-26    Styrelsemöte
 • 2019-09-07    Deltagande under Skogens dag
 • 2019-xx-xx    Träff och övning för FRG-resurser (under planering)
 • 2019-09-25    Styrelsemöte
 • 2019-12-11    Medlemsträff / julavslutning

 

Rapporter från föreningsstämman och styrelsemöten

Se länken Styrelsen här intill

 

Sedan sist

Eftersom listan blir lång med tiden, så har vi flyttat ”loggen” till egen sida (se länken Sedan sist här intill).

 

Vill du hjälpa styrelsen?

Har Du ett bra kontaktnät ? Vill Du ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till med andra saker? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid! Kontakta i så fall någon i styrelsen. Webbredaktören tar tacksamt emot förslag på texter att skriva här. Kontakta föreningen linkoping@civil2.se.

 

Bli medlem

Om ni inte redan är det får ni naturligtvis jättegärna bli medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle.

 

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se (så kommer mejl till Ordförande, Sekreterare och Kassör). Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

MVH Styrelsen genom Martin Blomberg Webb-redaktör, FRG-ansvarig, Instruktör